24 abril 2009

Novedades PLANETA de la semana.

· La Bicicleta Roja #2 Kim Dong-Hwa (14,95€)
· Yu-Gi-Oh! (nueva edicion) #2
Kazuki Takahashi (11,95€)

· Como matar al Dragon #2
Tokio Tsumori / Eriko Kato (6,5€)

· Bastard!! #25
Kazushi Hagiwara (7,5€)


0 comentarios:

Publicar un comentario